25 Ocak 2008 Cuma

Alerji Testleri

Alerjik rinit tanısı alan bir hastada birkaç tedavi yöntemi tek tek ya da birlikte uygulanabilir. Ancak; en önemli nokta sorumlu alerjenden kaçınmaktır. Ev tozu akarı gibi alerjenlerden kaçınmak polenler gibi alerjenlere göre çok daha kolay ve ugulanabilir yöntemlerdir. İlaç tedavisi, spesifik immünoterapi (aşı tedavis), cerrahi tedavi ve eğitim de tedavinin diğer kollarını oluştururlar (Figür 1).

Alerjik rinitli hastalarda uygulanan ilaç tedavisine bakıl-
dığında ilaçların kesilmesini takiben etkilerinin sona erdiği
görülmektedir. Hastalığın devamlılığı nedeni ile uzun süre
tedavi gerekmektedir. Tedavi ağızdan ilaç ya da
burun spreyleri şeklinde uygulanır. Ağızdan
uygulanan antihistaminiklerle burun içine
uygulanan intranazal steriodleri karşı-
laştıran bazı çalışmalarda burun içine
uygulanan tedavinin daha etkili olduğu
görülmüştür. Homeopati, herbalizm ve akupunktur gibi
alternatif tedaviler de giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır.
Ancak; bunlar için halen yeterli bilimsel kanıt yoktur. Rinit
bulguları üzerinde ilaç tedavilerinin etkinlikleri Tablo 1' de
gösterilmiştir.
Alerjenden sakınma
Yapılabiliyorsa endike
Farmakoterapi
Güvenli
Etkili
Kulay uygulanabilir
İmmünoterapi
Etkili
Uzman gerektirir
Hastalığın doğal gidişini değiştirebilir
Hasta eğitimi
Her zaman
endike


Tablo 1: Rinit semptomları üzerine ilaçların etkileri


Spesifik immünoterapi (Aşı tedavisi) optimal uygulama sonucunda etkili bir tedavi yöntemidir. Son 25 yıl içerisinde standardize edilmiş alerjen ekstreleri ile oldukça etkili ve güvenli olarak kullanılmaktadır. Spesifik immünoterapi (aşı tedavi), subkutan (cilt altına) enjeksiyon, sublingual (dil altına) veya nazal (burun içine) yolla uygulanabilir.

Subkütan immünoterapinin alerjik hastalığın doğal gidişini değiştirdiğine dair bir çok çalışma vardır. Subkütan immünoterapi de dikkat edilecek en önemli nokta enjeksiyon sonrası en az 20 dakika hastanın gözlenmesidir. İlaç tedavisi ile bulguları kontrol edilemeyen vakalarda, ilaç almak istemeyenlerde, ilaçlara bağlı yan etki görülenlerde, subkütan immünoterapi gerekliliği vardır. Nazal veya sublingual yolla uygulanan immünoterapide subkütan uygulamalara göre 50-100 kat daha fazla dozda alerjen uygulamak gereklidir. Buna rağmen subkütan immünoterapiyi reddeden veya yan etki görülen vakalarda uygulanabilir.

Çocuk hastalarda da immünoterapi etkin bir tedavidir; ancak, 5 yaş altında uygulanmamalıdır. Unutulmamalıdır ki immünoterapi ekstrelerinin içinde hiçbir şekilde bir ilaç ya da kortizon gibi bir madde yoktur; sadece hastanın neye alerjisi varsa o alerjen vardır…


alıntı

0 yorum: