8 Ocak 2008 Salı

kangal köpeğinin tarihçesi

Diğer Adları: Sivas Kangal, Anadolu çoban Köpeği, Anatolian Shepherd, Karabaş

Rengi: Kirli beyaz, açık sarı, boz, kahverengi tonlarda. Ağız, burun, göz kenarları ve kulak çevresinde siyah lekeler olabilir.

Çıkış Yeri: Türkiye

Çıkış Tarihi: çok eski zamanlar

Orjinal İşlevi: Sürü bekçiliği

Günümüzdeki İşlevi: Sürü bekçiliği, güvenlik

Ortalama Ömür: 10-13 yıl

Kilo Erkek/Kilo Dişi: 50-68/36-54 kg

Boy Erkek/Boy Dişi: 71-76/66-71 cm

Temel Özellikleri

Zeki, kolay eğitilen, çocuklara karşı sabırlı, azarlanmaya karşı duyarlı, sevilmek isteyen, yaşadığı yeri sahiplenen bir *****tir. Yabancılara karşı kuşkucudur, bu nedenle güvenli ve çitlerle çevrili bir alanda ya da koruyucusu olduğu sürüsüyle birlikte açıkta yaşamalıdır.

Neler Yapar?

Savaşta ve avda yüzyıllar boyunca savaş köpeği olarak kullanıldı. özellikle kurtlara karşı verdiği başarılı savaşlarla tanınır. Bir çoban köpeği olarak yorgunluktan ve kötü hava koşullarından etkilenmez. Günümüzde bekçi köpeği olmanın yanı sıra çoban köpeği olarak da kullnılmaktadır.

Tarihçesi

çok eski çağlardan beri Küçük Asya'da (Anadolu) yaşar. Türk bekçi köpeği olarak da bilinir. 1968'de Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülmüştür.


Kangal özel

Kökeni

Kangal Köpeği'nin kökeni hakkında “rivayet” sayılabilecek bazı görüşler vardır. Ancak, 11 Temmuz 2003'te düzenlenen I. Uluslararası Kangal Köpeği Sempozyumu'nun sonuç bildirisinde, “büyük Türk göçleri sırasında Türkistan'dan Anadolu'ya getirilen bir ***** ırkı olduğu” kabul edilmiştir.

Kangal ilçesine de adını verdiği düşünülen, Orta Asya'dan göç eden “Kanglı (Kangar)” Türk boyunun, göç ederken bu ***** ırkını da getirdiği düşünülmektedir. Orhan Yılmaz, "Kangal Köpeği / Tarihi-Tanıtımı-Yetiştirilmesi-Islahı" adlı kitabında “Kanglı” Türk boyunun Orta Asya'dan göç ederken yanlarında üç şeyi getirdiklerinden bahseder; bunların at, it ve koyun olduğunu söyler. Kangalların, bu boyun göç sırasında getirdiği bir ırk olduğunu kaydeder.


İlk rivayete göre, Hint Mihracesi tarafından Osmanlı padişahına bir ***** hediye edilir. Hediye edilen ***** Kangal'ın Deliktaş köyü yakınlarında kaybolur. *****, tüm aramalara rağmen bulunamaz. Kangal köpeğinin, bu kaybolan *****ten türediği şeklindeki rivayete göre, Kangal köpeği'nin kökeni Hindistan'dır.

Diğer bir rivayet ise, Kangal Köpeği'nin kökeninin Anadolu olduğunu söyler. Eski Anadolu uygarlıklarının vahşi ******lardan korunmak için, “aslan gibi güçlü” ve iri yarı olan bu *****leri kullandıkları söylenmektedir.

Evliya Çelebi de, Seyahatnâme'sinde Kangal *****leri'nden bahseder. O da, bu *****lerin “aslan kadar güçlü” ve cüsseli olduğunu yazmaktadır. Doğan Kartay, hem "Türk Çoban Köpeği Kangal" kitabında hem de I. Uluslararası Kangal Köpeği Sempozyumu'nda sunduğu bildiride, Kangalların, Osmanlı döneminde Yeniçeriler tarafından hem askeri işlerde hem de savaşlarda kullanıldığından bahsetmektedir. Kartay'ın bildirisinde, Romalılarda “aslan” sözcüğünün karşılığı olan “Samson” kelimesinin, Türkçe'ye “Samsun” olarak yerleştiği ve Kangalların aslana benzetildiği için Kangalları kullanan birliğe “Samsoncular” denildiğini söylemektedir.


Özellikleri ve kullanım alanları

Yavru Kangal *****leriKangal *****leri genellikle çoban köpeği olarak nitelendirilirler ancak bekçi köpeği tanımına daha çok uyarlar. Zira diğer çoban köpeği türleri sürüyü korumaktan ziyade yönlendirme ve yönetmekte ustadırlar. Kangal köpeğinin en belirgin özelliği ise sahibine duyduğu aşırı sadakat ve buna bağlı olarak sahibine ait olduğunu düşündüğü şeyleri korumaya yönelik kuvvetli içgüdüsüdür. Bu nedenle çok iyi bir döğüşçüdür. Kurt, çakal gibi yabani ******lara karşı çok etkin bir muhafız olmakla beraber aile fertlerine ve özellikle de çocuklara karşı hiçbir tehdit oluşturmazlar. Dünyada kurt boğabilen tek ***** ırkıdır.

Kangal *****leri, örnek olarak Namibya`da, Alman çoban *****lerinden daha üstün koruyucu yeteneklere sahip oldukları için, yaygın bir şekilde yerli çiftçiler tarafından kulanılırlar.

Hiç çekinmeden bir ayıya saldıracak kadar cesur, bir pumayı, domuzu öldürecak kadar güçlüdür. Afrikada manda sürülerini çitalardan, sırtlanlardan ve hatta aslanlardan korumak için kullanılmaktadır. İri ve güçlü bir ***** ırkı olmakla birlikte, Kangal'dan hem çok daha iri, hem de gerek vücutça gerek çene gücü açısından çok daha güçlü başka ***** ırkları da mevcuttur.

alıntı

0 yorum: