23 Aralık 2007 Pazar

anlamlı ata sözleri

♥ Çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz.

♥ Çok yaşayan bilmez çok gezen bilir.

♥ Çubuk iken çıtlamayan, hezen iken kütlemez.

♥ Çürük iple kuyuya inilmez.

♥ Çürük tahtaya çivi çakılmaz.

♥ Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur.

♥ Damlaya damlaya göl olur.

♥ Danışan dağlar aşar, danışmayan yolda şaşar.

♥ Davetsiz gelen döşeksiz oturur.

♥ Davulun sesi uzaktan güzel gelir.

♥ Deme dostuna, der dostuna. Bir gün olur tuz basarlar postuna.

♥ Demir nemden insan gamdan çürür.

♥ Demir tavında dövülür.

♥ Deniz sevilirde, densiz sevilmez.

♥ Denize düşen yılana sarılır.

♥ Derdini söylemeyen derman bulamaz.

♥ Dereyi görmeden paçayı sıvama.

♥ Deveyi yardan atlatan, bir tutam ottur.

♥ Dibi görünmeyen sudan geçme.

♥ Dinsizin hakkından imansız gelir.

♥ Dinsizin ipi ile Kuyuya inilmez.

♥ Doğru söyleyeni Dokuz köyde kovarlar.

♥ Doğru söyleyenin bir ayağı üzenğide gerek.

♥ Domuzdan post gavurdan dost olmaz.

♥ Dost acı söyler.

♥ Dost başa düşman ayağa bakar.

♥ Dost kara günde belli olur.

♥ Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur.

♥ Döğüşerek pazarlık et , güle güle ayrıl.

♥ Dut kurusuyla yar sevilmez.

♥ Düşenin dostu olmaz.

♥ Düşman ayağa dost basa bakar.
♥ Her işte bir hayır vardır.

♥ Her koyun kendi bacağından asılır.

♥ Her kuşun eti yenmez.

♥ Her şakanın altında bir gerçek yatar.

♥ Her şeyin yenisi,dostun eskisi.

♥ Her taş baş yarmaz.

♥ Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır

♥ Her zamanı bir sayma.

♥ Herkes aklını pazara çıkarmış,yine kendi aklını beğenmiş.

♥ Horoz ölür gözü çöplükte kalır.

♥ Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.

♥ Irmak kenarına çeşme yapılmaz.

♥ Irmaktan geçerken at değiştirilmez.

♥ Isıracak it dişini göstermez.

♥ Isıracak köpek dişini göstermez.

♥ Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz.

♥ İğneyi kendine,çuvaldızı ele batır.

♥ İki cambaz bir ipte oynamaz.

♥ İnsan kocar, gönlü kocamaz.

♥ İnsan konuşa konuşa,hayvan koklaşa koklaşa

♥ İnsan sözünden,hayvan yularından tutulur.

♥ İp inceldiği yerden kopar.

♥ İstediğini söyleyen,istemediğini işitir.

♥ İstemek bir ayıp, vermemek iki ayıp.

♥ İsteyenin bir yüzü kara , vermeyenin iki yüzü kara.

♥ İşleyen demir ışıldar.

♥ İt ite buyurur, itte kuyruğuna.

♥ İt iti ısırmaz.

♥ İt kağnının gölgesine yatmışta, ne koyu gölgem var demiş.

♥ İt utansa don giyer.

♥ İti an çomağı hazırla.

♥ İyi insan lafının üzerine gelirmiş.

♥ İyilikle uslanmıyanın sonu kötektir (Dayak).

♥ Kafirden hacı, elden bacı olmaz.

♥ Kakma el kapısını el ucuyla, yiterler kapını var (olanca) gücüyle.

♥ Kalem kılıçtan üstündür.

♥ Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu.

♥ Karga bülbülü taklit edeyim derken, ötmeyi unutmuş.

♥ Eceli gelen köpek cami duvarına işer.

♥ Eğri oturalım doğru konusalım.

♥ Eken biçer, konan göçer.

♥ Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur.

♥ El ağzı ile çorba içilmez.

0 yorum: