23 Aralık 2007 Pazar

Peygamberler

Bütün peygamberlere iman etmek, müslümanlıkta esastır. Peygamber, haber veren kimse demektir. Allahu Tealâ'nın kullarına dinlerini bildirmek için görevlendirdiği seçkin insanların her birine "Peygamber" denir. Bu zatlar Yüce Allah'ın birer elçisi demektir.

Peygambere Nebî de denir. Resûl de denir.

Yeni bir kitap ve şeriatla bir ümmete gönderilmiş olan zata Resûl veya Mürsel, başka bir peygamberin şeriatına bağlı olarak gelen peygambere de Nebî denmiştir.

Her Resûl, Nebîdir. Ancak her Nebî, Resûl değildir.

Nebî isminin çoğulu Enbiyâ'dır.
Resûl'ün çoğulu Rusül'dür.
Mürsel'in çoğulu da Mürselîn'dir.

Peygamberlerin ilki Hz.Âdem(a.s), sonuncusu ise Hz.Muhammed(s.a.v)'dir. (Hadis-i Şerifle sabittir)


Bu iki peygamber arasında birçok peygamber gelmiştir. Rivayete göre 124 bin, başka bir rivayete göre 224 bin. Sayısını ancak Allah(c.c) bilir.

Kur'an-ı Kerim 'de adı geçen 25 peygamber vardır. Bunlar:

 1. Hz. Âdem (a.s)
 2. Hz. İdris (a.s)
 3. Hz. Nuh (a.s.)
 4. Hz. Hûd (a.s.)
 5. Hz. Sâlih (a.s.)
 6. Hz. İbrâhim (a.s.)
 7. Hz. Lût (a.s.)
 8. Hz. İsmâil (a.s.)
 9. Hz. İshâk (a.s.)
 10. Hz. Yâkup (a.s.)
 11. Hz. Yusuf (a.s.)
 12. Hz. Eyyûb (a.s.)
 13. Hz. Şuayb (a.s.)
 14. Hz. Mûsâ (a.s.)
 15. Hz. Hârun (a.s.)
 16. Hz. Dâvud (a.s.)
 17. Hz. Süleyman (a.s.)
 18. Hz. İlyas (a.s.)
 19. Hz. Elyesa (a.s.)
 20. Hz. Zülkifl (a.s.)
 21. Hz. Yunus (a.s.)
 22. Hz. Zekeriyyâ (a.s.)
 23. Hz. Yahyâ (a.s.)
 24. Hz. Îsâ (a.s.)
 25. Hz. Muhammed (s.a.v.)

Bunlardan başka Kur'an-ı Kerim'de adları geçen Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn isimli üç zat daha vardır ki, bunların peygamber veya veli oldukları ihtilâflıdır. Bunlarında pek büyük kimseler olduklarında şüphe yoktur.

0 yorum: